Sähkötyöt

Palvelut

  • Sähköurakointi
  • Sähkösuunnittelu
  • Sähkökunnossapito
  • S2 Urakointioikeudet Seti
  • Sähköasennustarkastukset
  • Varmuus- ja määräaikaistarkastukset
  • Käyttöönottotarkastus
  • Sähköhäiriöselvitykset

Yhteystiedot

Sähköhäiriö
Y-tunnus 2918965-2
Janne Laukkanen 
Hakalankatu 42 B 
94100 KEMI